по Русски
 ,   on English        

ГеоТЕХ

ЕООД

Г Е О Д Е З И Я  ,         Г Е О Л О Г И Я  ,         Г Е О Ф И З И К А

Варна,  "Ген.Скобелев" 84,  моб. 0897.247.347,  geotec@mail.bg,  g-tec@dir.bg


П р о у ч в а н е,     П р о е к т и р а н е ,     Н е з а в и с и м  К о н т р о л

УСЛУГИ  КЪМ
ФИЗИЧЕСКИ  ЛИЦА:

Разделяне, обединяване на имот, трасиране на граници.
Геодезично заснимане на терен и сграда, изготвяне на скица.
Изследване на земната основа с георадар.
Изработване на вертикален и трасировъчен проект.
Трасиране на ос и ниво при започване на строителство.
Контрол на изпълнението по време на строителство.
Попълване в Кадастъра на парцел, сграда и самостоятелни обекти в сграда.

Цени от 300.0 лв. до 800.0 лв. за конкретна задача

 
УСЛУГИ  КЪМ
ЮРИДИЧЕСКИ  ЛИЦА:
Специализиран кадастър.
Изработване на цифрови модели, измерване и доказване на количества.
Изследване на деформации в земна основа и строителна конструкция.
Изготвяне на парцеларен план и оценка.
Заснимане на фасади, проектиране на фасадни орнаменти.

Цени за площ - от 300.0 лв. до 600.0 лв. за декар

 
МАШИННА
ГЕОДЕЗИЯ:
Високоточна нивелация, трасиране на оси.
Установяване в пространството на големи детайли и машини.
Измерване геометрията на релсови пътища, метални конструкции.

Цени - от 400.0 лв. до 900.0 лв. за конкретна задача.
 
МОРСКА
ГЕОДЕЗИЯ:
Съставяне на прецизни карти на морското дъно.
Обследване на подводни обекти с ехолот.
Фото и видеозаснимане на подводни обекти.

Цени за площ - от 350.0 лв. до 500.0 лв. за хектар.
 
ПОДЗЕМЕН  КАДАСТЪР,
ГЕОЛОГИЯ,  ГЕОФИЗИКА:
Магнитометрично обследване на терен за локализиране на структури и метали.

Цени за площ - от 400.0 лв. до 600.0 лв. за декар.
 
ПРОЕКТАНТСКИ  УСЛУГИ: В колектив с архитекти и инженери предлагаме съдействие на етап закупуване на парцел, изработване на проект, получаване на строително разрешение, контрол по време на строителство, вписване в кадастър до получаване акт за собственост и право на ползване.

Цени - от 20.0 лв. до 40.0 лв. за квадратен метър разгърната застроена площ.
 
ДРУГИ ПРИЛОЖНИ
ПРАКТИКИ:
Астрология, съставяне на личен хороскоп.
Радиестезия - откриване на земни води, кухини и метали.
Металдетектинг - монети, реликви, съкровища.
Оказион за употребявани инструменти.В р ъ з к и                 Г а л е р и я                 Х о б и                 О к а з и о н